Doelstellingen van de TUG

 

  • Het behartigen van de belangen van de gebruiker;
  • Namens de gebruikers met TimeTell communiceren over de kwaliteit en toekomstige ontwikkelingen van de software;
  • Het garanderen van de continuïteit van het gebruik van TimeTell door een degelijke Escrow overeenkomst.

Escrow overeenkomst:

Het deponeren van de broncode, zodat bij faillissement van een softwareleverancier, een fusie, overname of het stopzetten van activiteiten de gebruiker de beschikking krijgt over de broncode. De gebruiker kan dan zelf het pakket (laten) onderhouden en aanpassen aan veranderende situaties. Het gebruik van de software komt daardoor dus niet in gevaar.

Actueel

Nieuwe secretaris: Maureen van der Meer van FleuraMetz

Per 1 juni 2019 is Maureen van der Meer, HR Medewerker bij FleuraMetz, gestart als secretaris van de TimeTell User Group. Zij neemt het stokje over van Dilliana van Moll van Jes Rijnland. Meer weten over Maureen? Onder het kopje ‘Bestuur’ stelt zij zich aan u voor.  

Jaarlijkse verificatie broncode uitgevoerd

Onder toeziend oog van TUG bestuursvoorzitter Johan Stel, notaris Matthijs van den Hout van Kragd Notariaat en TimeTell directieleden Jeroen van der Meer en Ben van Mierlo, werd op donderdag 30 november 2017 de TimeTell broncode geverifieerd. Dit is een jaarlijkse handeling, uitgevoerd door een onafhankelijke deskundige. Ook deze keer is het gedaan door Ferry Mulder, applicatie beheerder bij de TimeTell klant Rijk Zwaan B.V. Het proces verbaal van de verificatie vindt u onder het kopje documenten in het menu, of u kunt hier klikken om direct naar deze pagina te gaan.