Welkom op de website van de TimeTell Usergroup (TUG)

De gebruikersvereniging van TimeTell

Doelstellingen van de TUG

  • Het behartigen van de belangen van de gebruikers;
  • Het garanderen van het gebruik van TimeTell Online in het geval van een calamiteit door een hosting continuiteitsregeling;
  • Het garanderen van de continuïteit van het gebruik van TimeTell door een degelijke Escrow overeenkomst.

Wat is een Escrow overeenkomst?

Het deponeren van de broncode, zodat bij faillissement van een softwareleverancier, een fusie, overname of het stopzetten van activiteiten de gebruiker de beschikking krijgt over de broncode. De gebruiker kan dan zelf het pakket (laten) onderhouden en aanpassen aan veranderende situaties. Het gebruik van de software komt daardoor dus niet in gevaar.

Actueel

Continuiteitsregeling TimeTell Online voor TUG-leden

TUG-leden die gebruik maken van TimeTell Online maken automatisch gebruik van de continuiteitsregeling van de TUG. Deze regeling zorgt ervoor dat in het geval van een faillissement van TimeTell de TUG de betalingen voor de hosting voor een periode van 3 maanden overneemt. Vanwege deze continuiteitsregeling zijn er nieuwe en verschillende lidmaatschapstarieven. Lees meer >>

Algemene Ledenvergadering (ALV) –  28 september 2023

Op donderdag 28 september vond de Algemene Ledevergadering (ALV) van de TimeTell User Group (TUG) plaats. Alle TUG-leden waren hiervoor uitgenodigd. De presentatie en de notulen zijn hier terug te lezen (Documenten > Notulen en jaarverslagen ledenvergadering). 

Escrow Overeenkomst Herzien

Vanaf heden is de Escrow overeenkomst tussen de TimeTell User Group en TimeTell herzien. Deze verloopt nu via een escrow agent, Escrow Alliance. Bij deze partij wordt vanaf nu twee maal per jaar de broncode digitaal gedeponeerd. Afgelopen maand is dit voor het eerst gebeurd en was zeer succesvol. De broncode van de laatste versie van TimeTell (9.4) van alle platformen (Windows, Online en App) is gedeponeerd. Het rapport van de deponering is terug te vinden op deze website: www.timetellusergroup.nl/documenten/verenigings-statuten-en-escrow-overeenkomst

Vragen over de TUG en wat we doen?

Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij vertellen u graag meer.
Wij zijn per e-mail bereikbaar.

secretariaat@timetellusergroup.nl