Bestuur

TimeTell User Group

Bestuur TimeTell User Group (TUG)

Het bestuur van de TUG heeft drie leden. Zij stellen zich graag aan u voor.

Johan Stel

Voorzitter sinds 1 mei 2017

Mijn naam is Johan Stel en ik ben sinds 1 mei 2017 voorzitter van de TUG. Sinds 2014 werk ik bij de Hanzehogeschool Groningen op het stafbureau Financieel Economische Zaken (FEZ). Vanuit mijn functie ben ik de applicatiebeheerder van TimeTell.

FEZ bestaat uit diverse afdelingen: team Control, de Financiële Administratie, de Studentenadministratie en de Interne Audit. Naast het verlenen van deskundige ondersteuning op het gebied van financieel beleid en het efficiënt en effectief inzetten van middelen, verzorgt het stafbureau de uitvoering van de financiële administratie, de studentenadministratie (in- en uitschrijving) en zijn we verantwoordelijk voor de planning en organisatie van de (schriftelijke) tentamens.

De Hanzehogeschool is al sinds 2011 klant van TimeTell. Inmiddels hebben we 2500 licenties. We maakten al gebruik van de Tijdregistratie en Planning module, en dit jaar zijn we begonnen met de organisatie brede uitrol van de Declaratie module.

Vanuit mijn functie weet ik wat het belang is van de continuïteit van de TimeTell software. En dat geldt voor alle typen TimeTell klanten; grote, kleine, non-profit, commercieel, nieuwe en oude klanten. Ik kijk ernaar uit om samen met mijn collega-bestuurders de doelstellingen van de TUG voor alle leden te realiseren.

Mieke Faddegon

Penningmeester sinds
1 januari 2016

Ik werk als zzp-er. Mijn belangrijkste opdrachtgevers zijn op dit moment verschillende directies van de gemeente Amsterdam die werken of gaan werken met TimeTell. TimeTell is in de gemeente Amsterdam de doelapplicatie voor plannen en tijd registreren. Ik begeleidt de implementatie en daarna ondersteun ik de key-users bij het effectief inzetten van TimeTell, de werkprocessen en bij problemen met de koppeling met het financiële systeem.

Vanaf 1995 was ik in dienst van de gemeente Amsterdam afwisselend als manager en projectleider in de bedrijfsvoering. In Amsterdam gebruiken enkele organisaties al langere tijd TimeTell. In die tijd hadden alle diensten een eigen financieel systeem en soms een eigen tijdschrijfsysteem.

Ondertussen werkt de hele stad op een centraal financieel systeem. En langzamerhand groeit ook uniformiteit bij de andere applicaties. Voor project-beheersing en onderlinge verrekeningen is TimeTell nu gekozen als het systeem voor Amsterdam. Iedere directie gebruikt Time Tell op de eigen manier voor de eigen informatiebehoeftes. Ik probeer wel zoveel mogelijk gelijke processen in te richten en eenzelfde globale opzet, zodat de directies onderling veel kunnen uitwisselen. Een overal gelijke inrichting is niet nuttig, de informatiebehoefte verschilt bij de verschillende directies. TimeTell is gelukkig zo flexibel in te richten dat iedereen de eigenheid kan behouden.

 

Casper aan den Boom

Secretaris sinds 1 maart 2021

Sinds 1995 ben ik werkzaam bij “Nunhems”, tegenwoordig BASF vegetable seeds. We ontwikkelen en produceren groentezaden om samen met onze klanten oplossingen te bieden voor de hele groenteketen, afgestemd op consumentenbehoeften en -trends.

Nunhems is sinds 2012 gebruiker van TimeTell, hoofdzakelijk voor het gebruik van tijdregistratie. Afhankelijk van de afdeling hebben we gebruikers over de hele wereld.

Vanaf 2012 registreer ik mijn uren in TimeTell, in het begin via lokale desktop versies en tegenwoordig via de laatste versie in TimeTell Online.

In mijn huidige rol ben ik werkzaam binnen het Project Management Office in R&D en vanuit die rol sinds enige tijd verantwoordelijk voor de inrichting en monitoring van TimeTell.